איגוד חברות אנרגיה מתחדשת בישראל לוגו איגוד חברות אנרגיה מתחדשת בישראל

מדיניות פרטיות

איגוד חברות אנרגיה מתחדשת בישראל (להלן: "הארגון") המפעיל את אתר ומערכת החברים (להלן:"האתר") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר, ועל כן החליטה לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת פרטיות המשתמשים באתר (להלן: "המשתמשים"). הארגון מתחייב כלפי המשתמשים לקיים מדיניות זו.

כללי

בעת השימוש בשירותי האתר נאסף מידע על המשתמשים. חלק מהמידע מזהה את המשתמשים באופן אישי, בשמם ובכתובתם, וכיו"ב. זהו מידע שמוסרים המשתמשים ביודעין בעת רישום לשירותי האתר. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמשים אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיהם, זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמא, העמודים שבהם צפו המשתמשים, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנו ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום באתר, הארגון תבקש מהמשתמשים רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת שירותי האתר. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של הארגון.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות הדין, על מנת –

  • לאפשר שימוש בשירותי האתר.
  • לשפר ולהעשיר את שירותי ותכני האתר.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים באתר.
  • פרסום מידע ותכנים

דיוור ישיר אלקטרוני

יתכן והארגון יהיה מעוניין לשלוח למשתמשים מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע מסוג זה ישלח למשתמשים רק אם נתנו הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכלו לבטל את הסכמתם ולחדול מקבלתם, זאת על ידי פניה לארגון באמצעות איזור "צור קשר". מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אישית את המשתמשים.

מסירת מידע לצד שלישי

הארגון לא יעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים של המשתמשים והמידע שנאסף על פעילותם באתר, למעט במקרים המפורטים להלן:

  • מחלוקת משפטית בין משתמשים לבין הארגון שתחייב חשיפת פרטי משתמשים.
  • ביצוע פעולות שבניגוד לדין באתר מצד משתמשים.
  • יתקבל צו שיפוטי המורה למסור פרטי משתמשים או מידע אודותיהם לצד שלישי.
  • הארגון ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  • גביית כספים המגיעים לארגון מהמשתמשים בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  • הארגון יצטרך להשתמש בפרטי המשתמשים למען הבטחת פעילות תקינה של המערכת.

Cookies

אתר הארגון משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמשים, לצורכי מעקב אחרי ביצוע פעולות המזכות בעמלה ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות לנטרל קבלת עוגיות, אולם ייתכן שנטרול העוגיות יגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ובמערכת או באתרי אינטרנט אחרים.

אבטחת מידע

הארגון מיישם באתר את תקן האבטחה המתקדם SSL ועושה שימוש במערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. על כן, הארגון לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, אולם תעשה כל מאמץ לעשות כן.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה מסוג זה יש להפנות אל info@greenrg.org.il או בדואר רגיל אל: איגוד חברות אנרגיה מתחדשת בישראל .

בנוסף, אם המידע שבמאגרי הארגון ישמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע, זאת על ידי פניה לארגון באמצעות איזור "צור קשר".

footerLine
דף הבית | אודות | צור קשר | מפת האתר | תנאי שימוש | English English HTML 4.01 Verified CSS 2.1 Verified
כל הזכויות שמורות לאיגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל 2020 ©